021 88 80 00 55

وبلاگ آرشیو خاطرات

کلاس آموزشی کارآموزی کوهپیمایی - آقایان - بهار 91

این کارآموزی کوهپیمایی برای آقایان با حضور آقای شهلایی در بهار سال 91 برگزار شده است.
بیشتر بخوانید...

کلاس آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما - بهار 91

این کلاس آموزشی با حضور آقای کاشفی در بهار سال 91 برگزار شده است.
بیشتر بخوانید...

کلاس آموزشی کارآموزی پیشرفته برف و یخ - بهار 91

این کارآموزی پیشرفته برف و یخ با حضور آقای شهلایی در بهار سال 91 برگزار شده است.
بیشتر بخوانید...

کلاس آموزشی کارآموزی مقدماتی برف و یخ - بهار 91

این کارآموزی مقدماتی برف و یخ با حضور آقای نظر در بهار سال 91 برگزار شده است.
بیشتر بخوانید...

کلاس آموزشی بهمن شناسی و غار برفی - زمستان 90

این کلاس آموزشی بهمن شناسی و غار برفی با حضور آقای درودگر در زمستان سال 90 برگزار شده است.
بیشتر بخوانید...

کلاس آموزشی کارآموزی کوهپیمایی - آقایان - زمستان 90

این کارآموزی کوهپیمایی برای آقایان با حضور آقای بلنداختر در زمستان 90 برگزار شده است.
بیشتر بخوانید...

کلاس آموزشی پزشکی مقدماتی کوهستان - زمستان 90

این کلاس آموزشی با حضور آقای شاهبازی در زمستان سال 90 برگزار شده است.
بیشتر بخوانید...

کلاس آموزشی کارآموزی مقدماتی سنگ نوردی - پاییز 90

این کارآموزی مقدماتی سنگ نوردی با حضور آقای بلنداختر در پاییز سال 90 برگزار شده است.
بیشتر بخوانید...


تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه