021 88 80 00 55

وبلاگ ارسباران نیوز

آموزش های تخصصی و نهادهای جدید

تعدادی از فراگیران علاقمند و دغدغه‌مند ارسباران با توجه به اهمیت ایجاد سفرهای تخصصی برای کودکان...
بیشتر بخوانید...

آشنایی با انجمن صنفی راهنمایان و عضویت در آن

انجمن صنفی راهنمایان گردشگری با هدف احقاق حقوق راهنمایان گردشگری، گردهم آوردن راهنمایان، برای تعامل ...
بیشتر بخوانید...

آیین نامه راهنمایان گردشگری به تصویب هیأت وزیران

با توجه به داشتن الزاماتی برای برگزاری تور، هیئت وزیران آیین نامه راهنمایان گردشگری را به منظور داشت...
بیشتر بخوانید...

انتشارات مهکامه در نمایشگاه کتاب

انتشارات مهکامه به عنوان ناشر تخصصی کتاب‌های گردشگری، در سی‌امین نمایشگاه کتاب تهران جهت ا...
بیشتر بخوانید...

روند تحصیل فراگیران ارسبارانی هوشمند شد

بی شک توسعه گردشگری در دنیای امروز مستلزم نگاه هوشمندانه به فرآیندهای موجود است. در این راستا ارسبار...
بیشتر بخوانید...

اولین همایش فیلم توریسم

اولین همایش فیلم توریسم در ایران در دو روز برگزار می‌شود. ارسباران به منظور حضور علاقمندان و فع...
بیشتر بخوانید...

از پلاسکو آموختیم

با توجه به حادثه اخیر پلاسکو، بر آن شدیم که با آموختن از چنین حوادثی، از وقوع آنها پیشگیری کنیم. لذا...
بیشتر بخوانید...

عضویت ارسباران در TIES

با توجه به دغدغه ارسباران در ابعاد محیط زیستی و گردشگری، این شرکت بر خود لازم دانست که در فضای...
بیشتر بخوانید...


تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه