021 88 80 00 55

آزمون‌ها

تکمیل پرونده و دریافت گواهینامه پایان دوره

فراگیران دوره‌های آموزش گردشگری پس از به اتمام رساندن دوره آموزشی خود باید برای دریافت گواهینام...
بیشتر بخوانید...

آزمون مصاحبه زبان‌های انگلیسی و غیر انگلیسی

کلیه فراگیران دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش گردشگری اعم از راهنمای طبیعت‌گردی، راهنمای ایر...
بیشتر بخوانید...

آزمون‌های داخلی

کلیه فراگیران محترم دوره‌های کوتاه مدت گردشگری مصوب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ...
بیشتر بخوانید...

آزمون جامع گردشگری

 فراگیران دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری جهت دریافت مدرک نهایی لازم است در آزمون جام...
بیشتر بخوانید...

ارمک بافی

ارمک بافی یکی از فعالیتهای دستبافی و خانگی موجود در استان یزد محسوب میگردد و از صنایع دستی ایرا...
بیشتر بخوانید...


تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه