021 88 80 00 55

کمپین قلب من

پاکسازی مجموعه تاریخی پاسنگان توسط "کمپین قلب من برای میراثمان می‌تپد"

محوطه و آثار ملی مجموعه تاریخی پاسنگان شامل آب انبارها و محیط کاروانسرای صفوی، به همت کمپین...
بیشتر بخوانید...

برنامه پاکسازی مسیر دربند کمپین " قلب من برای میراثمان می تپد"

 برنامه 11 دی ماه کمپین، پیمایش مسیر دربند تهران، آشنایی با نمادهای منطقه از جمله مجسمه 48 ساله...
بیشتر بخوانید...

برنامه کوهپیمایی کمپین " قلب من برای میراثمان می تپد" در کلک چال

جمعه مورخ 94/10/4 برنامه کوهپیمایی به کلک چال و بازدید از برج و دیگر تآسیسات از قبیل آمفی تئاتر آن ک...
بیشتر بخوانید...

کمپین قلب من برای میراثمان می تپد و پاکسازی چشمه های باداب سورت

کمپین" قلب من برای میراثمان می تپد" در تیر ما 1394 خورشیدی با هدف حفاظت از میراث ملموس و ناملموس بشر...
بیشتر بخوانید...


تلاش می‌کنیم در جریان تحولات گردشگری و ارسباران قرارتان دهیم.
نمونه خبرنامه